Palliatieve (nacht)zorg

Productspecificaties

Thuis sterven: driekwart van de Nederlanders heeft deze wens. Om dit mogelijk te maken biedt ZuidZorg professionele zorg thuis, afgestemd op de wensen van de cliënt.

Onze zorg is erop gericht opname van terminale patiënten in het ziekenhuis te voorkomen of thuiskomst mogelijk te maken. Een patiënt kan, ondanks complexe zorg, in zijn/haar vertrouwde omgeving blijven of terugkeren. Om dit mogelijk te maken zijn we in acute situaties 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar èn inzetbaar. We verzorgen de patiënt, maar hebben ook oog voor de eventuele partner en overige gezinsleden.

  1. Belangrijk om te weten:
  2. Palliatieve nachtzorg wordt volledig vergoed
  3. De indicatie verloopt via de wijkverpleegkundige en/of huisarts
  4. De huisarts blijft eindverantwoordelijk
  5. Wij zijn flexibel
  6. Onze zorg gaat in overleg met familie en mantelzorgers

Heeft u ook gedacht aan:

Kunnen we u helpen?

De partners van ZuidZorg: